De digitale huisartsenpost- en praktijk Spreekuur.nl heeft het MedMij-label behaald als dienstverlener in het persoonlijke domein (DVP) en is daarmee per vandaag officieel MedMij-deelnemer.

Dit betekent dat patiënten nu ook via Spreekuur.nl gebruiksvriendelijk en veilig inzage kunnen krijgen in hun huisartsendossier. Spreekuur.nl ziet het label als opmaat om ook ziekenhuisdossiers en andere medische dossiers via Spreekuur.nl toegankelijk te maken.

Uit de geslaagde praktijkproef bij MedMij blijkt dat Spreekuur.nl voldoet aan alle security- en uitwisselingsvraagstukken om gegevens van huisartsen volgens het afsprakenstelsel te ontsluiten naar PGO's. Hiermee is voldaan aan het afsprakenstelsel dat is opgesteld door MedMij waardoor het veilig digitaal uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de zorgverlener en zorggebruiker wordt gewaarborgd.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stelt mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. De omgeving geeft ze inzicht in hun eigen gegevens en de mogelijkheid om zelf informatie te delen, zoals meetwaarden. Zo worden veranderingen in de eigen gezondheid inzichtelijk en de gevolgen van behandelingen duidelijker. MedMij zorgt ervoor dat gezondheidsgegevens veilig en probleemloos uitgewisseld worden tussen alle betrokken partijen.

Uitbreiding dienstverlening

Met Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, kon de huisarts al goed online advies geven, omdat de patiënt alvast informatie deelt over zijn klacht, waaronder een foto. De dienst werd in maart 2020 vanwege de Coronacrisis versneld uitgerold bij Huisartsen Eemland. Een tweede regio, Rijnmond (Rotterdam), volgde een maand later, Drenthe startte met Spreekuur.nl in december 2020. De dienst is inmiddels toegankelijk voor zo’n twee miljoen patiënten in de drie zorggebieden. 

Met het MedMij-label kan Spreekuur.nl patiënten nu ook op een gebruiksvriendelijke manier inzage bieden in hun huisartsendossier. De ambitie is om deze inzage in de toekomst ook uit te breiden naar ziekenhuisdossiers en andere medische dossiers. Rosa Scherjon, businessline manager huisartsenzorg Topicus/Calculus en oprichter Spreekuur.nl: “Het MedMij-label zet de deur open om elke patiënt toegankelijke digitale zorg te bieden met alle informatie en communicatie op één plek.”

“Het MedMij-label zet de deur open om elke patiënt toegankelijke digitale zorg te bieden met alle informatie en communicatie op één plek.”

Rosa Scherjon | Businessline manager huisartsenzorg Topicus en oprichter Spreekuur.nl

Laagdrempelige netwerkzorg door integratie VIP app

Om dit mogelijk te maken, worden de verschillende mogelijkheden van de VIP app in 2021 geïntegreerd in Spreekuur.nl. De patiënten app, die gekoppeld is aan VIPLive, wordt in heel Nederland door chronisch zieken gebruikt voor communicatie met hun zorgverleners. Daarnaast wordt de VIP app ingezet voor preventieve zorg, zoals leefstijlinterventies, en voor communicatie met mantelzorgers over kwetsbare ouderen. 

Met de app en de webversie daarvan kunnen patiënten en mantelzorgers gemakkelijk een thuismeting doorgeven of even een vraag stellen aan iemand in het netwerk, zoals een praktijkondersteuner, diëtist of wijkverpleegkundige. Zorgverleners kunnen vervolgens reageren wanneer het hen het beste uitkomt. Rosa Scherjon: “Zo ontstaat continue en laagdrempelige doorlopende communicatie waar zorgverleners én patiënten van profiteren.”