In juni 2020 is een eerste Patiënt Tevredenheid Onderzoek (PTO) gedaan onder 81 patiënten die Spreekuur.nl hebben gebruikt met hun huisartsenpost.

Hiervan was 15 procent nog kritisch over Spreekuur.nl, 11 procent was neutraal en 74 procent zou Spreekuur.nl aanbevelen aan familie en vrienden. Een prachtige score!

De technische startproblemen, waarop een aantal patiënten kritiek had, zijn inmiddels verholpen. Ook zijn we aan de slag gegaan met de feedback dat het aantal klachten waarvoor je Spreekuur.nl kunt gebruiken nog wat beperkt is. Tussen half juni en half augustus zijn drie klachtengebieden toegevoegd en de komende maanden neemt het aantal verder toe, bijvoorbeeld met ‘Koorts bij kinderen’.

Ruim 80 procent van de ondervraagde patiënten zei tevreden tot zeer tevreden te zijn met Spreekuur.nl. De patiënten waren vooral blij dat zij niet naar de huisartsenpost hoefden te komen en sneller geholpen konden worden. Andere voordelen die ze benoemden waren het meesturen van een foto en het kunnen teruglezen van advies.

Wij vonden de resultaten van het eerste onderzoek zeer leerzaam en zullen in de toekomst meer onderzoeken doen, zodat we Spreekuur.nl kunnen blijven verbeteren. We hopen dat jij ook ons ook jouw feedback wilt geven als je Spreekuur hebt gebruikt. Je kunt dit onder andere delen via ons contactformulier!